Jan Skovajsa
CEO myTimi s.r.o.

Honza je zakladatel a CEO myTimi. Na podnikání se dívá s nadhledem, proto vám kromě komplexního pohledu na byznys dokáže nabídnout jasnou strategii firmy. 
Dukelských Hrdinů 34, 170 00, Praha 7

S čím dokážeme pomoci?

Společnost myTimi pomáhá podnikatelům především s růstem firmy vytvářením byznysové strategie, skvělým marketingem nebo zákaznickou péčí. S námi můžete outsourcovat vše na jedno místo. 

STRATEGIE FIRMY – zhodnotíme vaši firemní strategii a společně ji přepracujeme.  

PRODUKT A JEHO PROPOSITION VALUE – společně najdeme hlavní hodnotovou propozici vašeho byznysu a promítneme ji do komunikace, aby přinášela reálné výsledky.   

EXEKUCE STRATEGIE – strategii nejen navrhneme, ale také ji převedeme v realitu. Protože strategie bez plánu a jasných kroků nemá šanci na úspěch.    

MARKETING – pomocí akviziční strategie, která zahrnuje SEO, tvorbu webů, reklamních textů nebo PPC reklam vaší firmě přivedeme zákazníky. 

A protože najít klienty nestačí… 

OBCHOD B2B – Poté, co pro vaši firmu najdeme leady, pomůžeme je i uzavřít. Obchod pro nás není jen leadgen. 

ZÁKAZNICKÝ SERVIS B2C – Pokud pro vás získáme B2C klienty, pomůžeme vám je udržet.  

PŘÍPADOVÉ STUDIE – Ukážeme vašim novým klientům, v čem jste dobří a co všechno jste už dokázali.