Vědět a konat jsou dva protilehlé břehy – i v implementaci AI ve firmách

Vědění a konání se v kontextu implementace a využití umělé inteligence (AI) ve firemním prostředí mohou jevit jako dva paralelní světy, které vyžadují zcela odlišné sady dovedností, zvláště z pohledu CEO. Zatímco pochopení možností a omezení AI je zásadní pro strategické rozhodování, přeměna tohoto poznání na konkrétní akce a výsledky je klíčem k udržitelnému úspěchu podniku. I v rámci našeho mastermindového setkání CEO Boardu s Lukášem Zemanem z Kindle Analytics a Michalem Danielem ze společnosti Notino jsme se věnovali tématu umělé inteligence. Všichni účastníci neváhali a pustili se do diskuze o tom, jak využít AI právě ve svých firmách

AI: trend letící kupředu jako neřízená střela

Krásný příklad o tom, jak funguje, zazněl právě na již zmíněném setkání, kde byl jako minus uveden fakt, že AI zatím neumí udržet jednotný charakter tvořeného obsahu, a tedy není vhodným nástrojem pro práci s korporátní identitou. A ejhle, o týden později byla právě tato funkce v AI zprovozněna.

Vědění v kontextu AI to znamená pochopit, jak tato technologie funguje, jaké příležitosti může přinést konkrétnímu podnikání, a současně rozpoznat potenciální rizika. CEO musí nejen sledovat aktuální trendy v oblasti AI, ale také předvídat, jak se bude technologie vyvíjet a jaké nové příležitosti se mohou objevit. To vyžaduje neustálé vzdělávání a spolupráci s odborníky v oblasti. 

Na druhé straně konání znamená převést teoretické znalosti o AI do praktického využití. V tomto případě se právě CEO musí stát lídrem změny, který dokáže mobilizovat týmy, alokovat zdroje a překonat překážky na cestě k implementaci AI v rámci podniku. To zahrnuje nejen technologické aspekty, ale také změnu firemní kultury, vzdělávání zaměstnanců, a dokonce i restrukturalizaci procesů, aby mohly být technologie AI efektivně využívány.

Jaký je rozdíl mezi věděním a konáním v tomto kontextu

To lze ilustrovat na příkladu implementace AI pro zlepšení zákaznické podpory. Zatímco pochopení potenciálu AI pro automatizaci a personalizaci zákaznického servisu je prvním krokem, skutečné zavedení systémů AI, které mohou analyzovat zákaznické dotazy v reálném čase a poskytovat personalizované odpovědi, je něco úplně jiného. To vyžaduje intenzivní práci, testování a přizpůsobení v praxi.

V konečném důsledku rozdělení mezi věděním a konáním vede k hlubšímu porozumění tomu, že skutečný úspěch v implementaci a využití AI ve firemním prostředí vyžaduje více než jen teoretické znalosti. Vyžaduje akci, odvahu k inovaci a schopnost převedení teorie do praxe. Pro CEO to znamená neustále balancovat na hranici mezi tím, co je známo, a tím, co ještě musí být provedeno, aby se teoretické možnosti umělé inteligence proměnily ve skutečné firemní výhody.

Vývoj a využití AI

AI v současné době rezonuje napříč všemi odvětvími, a to nejen jako zdroj nových výzev, ale zejména jako příležitost pro bezprecedentní podnikový růst, inovace a zvýšení efektivity. Pro CEO a vedoucí pracovníky, kteří se snaží držet krok s rychlým vývojem v tomto dynamickém oboru, je klíčové pochopit, jak může AI transformovat jejich podnikání a jaké kroky by měli podniknout, aby z těchto změn těžili co nejvíce. Způsobů, jak získat informace a přehled o možnostech je mnoho. Od podcastů přes specializované servery k diskuzím s odborníky nebo s ostatními CEO. I k nám na mastermind Expertního boardu 21 toto téma proniká stále častěji a vedle pravidelných setkání proto organizujeme i mimořádná právě na toto téma. 

Jedním z prvních kroků pro CEO je porozumění tomu, jak AI revolučním způsobem transformuje tradiční sektory – od financí, přes výrobu, až po maloobchod. Příklady z praxe ukazují, že využití AI v těchto oblastech vede k výraznému zvýšení efektivity, umožňuje rychle implementovat inovace a posouvá hranice možného. Případové studie ze středních i velkých firem jsou toho důkazem. Stačí se jen rozhlédnout, kteří z velkých hráčů jsou až po uši zanořeni ve vývoji AI pro firemní využití.

Dalším důležitým aspektem je využití AI ve strategickém rozhodování. Nástroje AI pro prediktivní analýzu, optimalizaci procesů v reálném čase a automatické rozhodování mohou vedoucím pracovníkům poskytnout cenné informace pro lepší a rychlejší rozhodování. Právě díky těmto nástrojům vzniká některým firmám nezanedbatelná konkurenční výhoda na současném trhu. 

Jedním z klíčových témat implementace AI ve firmách je její etické a odpovědné využívání. CEO by měli zajistit, že používání umělé inteligence v jejich firmách bude etické, transparentní a respektující soukromí. Diskuse, často i veřejná, o etických dilematech a jejich možných řešení, je důležitá pro udržení důvěry zákazníků a veřejnosti.

Vývoj umělé inteligence (AI) je jedním z nejvýznamnějších technologických trendů současnosti, který má potenciál radikálně proměnit tradiční podnikatelské modely a průmyslová odvětví. Bez angažovaných, informovaných a také odvážných CEO to však nepůjde. V rámci Expertního boardu 21 se v mastermindových setkáních zabýváme mimo jiné tématy implementace AI ve firmách. A pokud chce CEO vědět, jak přesně může AI pomoci právě jeho firmě, je diskuze tím prvním krokem správným směrem. 

Pro CEO a vedoucí pracovníky je klíčové pochopit a přijmout AI jako integrální součást budoucí strategie firmy. Přístup k AI by měl být strategický, s důrazem na inovaci, adaptabilitu a etickou odpovědnost. Investice do vzdělávání, rozvoje talentů a budování kultury otevřené změnám jsou nezbytné pro maximalizaci přínosů AI. S průkopnickým přístupem a pevným vedením mohou CEO a jejich týmy využít AI k dosažení nových výšek inovací a úspěchu. 

Daniela Kolomazníková

Sdílejte článek s přáteli
Facebook
Twitter
LinkedIn
Chcete dostávat zajímavé informace z Expertního boardu?
Stačí se přihlásit k odběru!

Kliknutím na tlačítko Přihlásit se k odběru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Zažijte Expertní board
Mohlo by se vám líbit
To byl poslední článek