Přihlášení na Expertní board 21

Co vám mastermindové setkání přinese:

 • zvýšení zisku firmy  
 • snazší nábor lidí a jejich nižší fluktuaci 
 • zkušenosti a know-how z jiných oborů 
 • skupinu lidí, kteří vám rozumí 
 • možnost diskutovat jakékoliv téma v bezpečném prostředí boardu 
 • nové obchodní příležitosti 
 • spojenectví s byznys partnery 
 • osvědčené postupy a strategie z jiných firem 
 • spolehlivé dodavatele 
 • inspiraci 
 • čas na strategii a zastavení se