Poznejte sebe a svůj tým, maximalizujte potenciál všech a využijte ho v prospěch firmy a projektů.  

Osobnostní a týmové testování, nastavení efektivního fungování jednotlivce, poznání a sladění pracovního týmu. Každý člověk je výjimečný. Jeho výjimečnost můžeme využít nebo potlačit. Pokud chcete, aby vaše oddělení a firma dosahovala maximálních úspěchů a nejlepšího výkonu, věnujte pozornost lidem. Můžete si vybrat, zda chcete pro začátek jen poznat sebe a klíčové lidi, nebo chcete jít dál. Společně nastavíme optimální model a dělení kompetencí, odladíme komunikační kanály, sjednotíme systém fungování a řešení projektů a vytvoříme takové pracovní prostředí, ve kterém lidé mohou dosahovat svého maxima a zažívat přitom spokojenost každý den. Chcete přece, aby se vaši lidé do práce těšili a byli motivovaní. Pojďme to společně zařídit.  

Testování a ladění týmu

Firma je jako hudební orchestr. Je třeba se sladit, trénovat a následně může vzniknout mistrovské dílo. Proto je důležité mít možnost pochopit, jakými hráči jsou jednotliví členové týmu. K tomu slouží diagnostika týmových rolí a s tím spojený workshop pro vzájemné naladění jednotlivých členů. Velice rychle tak může celý tým nabrat ten správný kurz a vítr do plachet, aby podal špičkový výkon. 

Testování týmových rolí: 2 158 Kč/osoba

Týmový workshop: 11 452 Kč / tým max 12 osob