Detail případové studie

FasterFish pomáhá budovat svět, kde lidé cítí smysluplnost a uznání, těží z týmové práce, mění věci k lepšímu a neplýtvají svým časem. S čím se na ně klienti obvykle obracejí a jak taková spolupráce probíhá?

Tomáš Kisela: FasterFish

S čím se na vás klienti obvykle obracejí?

Buď potřebují provést změnu ve společnosti a zkrátka udělat krok kupředu ve svém rozvoji – v tom případě s nimi spolupracujeme od počátku. Nebo už je změna v chodu, ale nedaří se – pak naskakujeme do rychlíku a bývá to složitější. Našimi klienty jsou firmy napříč odvětvími, liší se i velikostí. Když budu trochu generalizovat, většinou si nás firmy volají ve chvíli, kdy zjišťují, že se nedokáží samy pohnout z místa. Přičemž ona potřeba změny je vždy provázána s tvrdými ukazateli firmy. Řešíme pak situace související s kvalitou spolupráce mezi týmy i jednotlivci, budování synergické firemní kultury, zvyšování efektivity procesů, služeb, rozhodování…  Po covidu navíc vidíme nárůst specifických témat – ztráta motivace, změna fungování týmu, práce z domova – to jsou všechno věci, které ovlivňují spokojenost a výkon lidí. S tím vším firmám pomáháme.

Jak práce s klienty probíhá?

Nejdřív si vyjasníme zadání, cíle a ostatní potřebné souvislosti. Pak zpravidla proběhne první „ladicí” nebo „konvergenční” workshop – ten může trvat 1–3 dny a je zacílen, co nejvýše to v rámci organizace jde. Bez zapojení vedení se žádná podstatnější změna nikdy nestane. Tady se management tým slaďuje nad daným tématem, hledá společnou řeč a startuje první iniciativy, které firmu posunou chtěným směrem. Ať už se to týká zdravosti firemní kultury, lean organizace nebo třeba procesního řízení. V následujících měsících se sejdeme na pár navazujících  kratších workshopech, kde se téma dále rozvíjí, intervenuje se a zpracovávají se věci, které se v mezičase objevily. Pokud je potřeba, doplňujeme celý proces o coaching a tréninky. Když uzraje čas, rozjede se další cyklus buď hlouběji do firmy, nebo nad jiným tématem.

Používáte nějaké speciální metody?

Soustřeďujeme se na práci s celými týmy, kde využíváme synergogickou metodou, která vychází z poznatků psychologie a skupinové dynamiky. Tak dosahujeme nejrychlejších a nejúčinnějších změn. Zjednodušeně jde o způsob, jak pracovat se skupinou lidí, aby vzniklo prostředí, kde mají lidé prostor podívat se na situaci z jiných úhlů pohledu, společně je promyslet a najít nová řešení. Vždycky platí, že lidé podporují změny, na kterých se sami podíleli. Hlavní obsahovou páteř naší činnosti pak tvoří koncepce vektoringu a lean filozofie.

Jaký je výsledek spolupráce?

Záleží na cílech zákazníka i jeho velikosti. Máme klienty s výslednými úsporami v řádech milionů korun díky zlepšování procesů nejen uvnitř firmy, ale také navenek. Některé firmy ve výsledku ušetří mnoho dnů a týdnů času efektivnějšími poradami a lepší spoluprací obecně. Zakládáme si na tom, aby v každém případě měli lidé jasný soulad v tom, co chtějí či mají dělat, a hlavně proč tomu tak je. Když fungují lépe týmy, promítne se to i do kvality služeb a zákazníci to prostě poznají.

Staňte se certifikovaným partnerem

Zařaďte se mezi elitu byznysu a navažte spolupráci s klienty, kteří jsou na stejné úrovni jako vy.