Detail případové studie

C0dy přináší nové obchodní příležitosti, šetří čas a snižuje náklady na personál. Jak vypadá automatizace firemních procesů v praxi?

Případová studie

Oslovil nás klient s požadavkem na vývoj webové aplikace pro crowfunding. Klient má několik investičních projektů, které nabízí široké veřejnosti. V minulosti používal více systémů pro evidenci smluv klientů, pro správu obchodního týmu. Ve svém backoffice zaměstnával 5 lidí, kteří evidovali smlouvy jednotlivých investic zákazníků a počítali odměny obchodníkům a následně je ručně chystali do banky k autorizaci. 

Od webové aplikace klient očekával kompletní bezpapírovou automatizaci procesů – od el. podpisu smluv po výpočet výnosů investic a automatický výpočet odměn obchodníkům.  

Na realizaci nám stačilo 6 týdnů, dva týdny jsme testovali všechny funkčnosti sytému. 

Díky naší platformě c0dy byla naše cena realizace o ⅔ nižší než při konkurenční nabídce a klient také ušetřil spoustu času. Konkurenční nabídka znamenala vývoj SW na klíč za 18 měsíců. Naše řešení fungovalo po dvou měsících. 

A jaké další přínosy klient vidí?

  • může velmi rychle reagovat na změny na investičním trhu
  • díky automatizaci mohl snížit počet lidí v backoffice – úspora nákladů
  • díky systému bylo provedeno přes 10 tis. nových transakcí, které jsou dohledatelné, přiřazené k zákazníkům i obchodníkům
  • nárůst počtu zákazníků od spuštění webové aplikace je o 50% v porovnání s původním řešením 

Staňte se certifikovaným partnerem

Zařaďte se mezi elitu byznysu a navažte spolupráci s klienty, kteří jsou na stejné úrovni jako vy.