Jiří Ráž

Supreme Analytics s.r.o.

Prosecká 527/24, 180 00 Praha 8-Libeň
Prosecká 527/24, 180 00 Praha 8-Libeň

S čím dokážeme pomoci?

Jsme datoví analytici, kteří díky dlouholeté praxi v bezpečnostních složkách mají „jiný pohled na data“. Například účetní závěrky nehodnotíme optikou ekonomů, ale optikou „bezpečáků“, kdy v účetních údajích hledáme první náznaky problémů.

Disponujeme veškerými u nás dostupnými datovými zdroji včetně komerčních databází, a používáme nejlepší dostupné analytické nástroje. Jsme schopni zpracovat komplexní profily obchodních korporací, podrobně popsat jejich minulé chování na trhu a s vysokou mírou spolehlivosti odhadnout, jak se budou chovat v budoucnu. 

Naším posláním je zajistit klientům ochranu před škodami, které mohou vzniknout při obchodech s nesolidními či nesolventními partnery. 

Naší činností též klientům zajišťujeme informační a argumentační převahu, která představuje nemalou konkurenční výhodu.