Aleš Eppinger

EPPINGER & KOLÁROVÁ LEGAL S.R.O.

Bucharova 1314/8, Praha 5
Bucharova 1314/8, Praha 5

S čím dokážeme pomoci?

Jsme businessově orientovaní právníci. Baví nás vzájemně propojovat lidi s lidským a obchodním příběhem, vytváříme obchodní příležitosti a zajišťujeme právní jistotu našim klientům.

Máme dlouholeté zkušenosti s poradenstvím pro rodinné firmy – jak v případě mezigeneračního předávání nebo prodeje. Držíme se hesla: Majetek klientů musí být vždy v bezpečí.

Velkou skupinu našich klientů tvoří rovněž i společníci firem, kterým pomáháme předcházet konfliktům nebo kritickým situacím, které mohou v jejich společnosti nastat – a to jak v případě (hrozících) sporů s ostatními společníky či rodinnými příslušníky.

Rádi a úzce spolupracujeme s majiteli firem, respektive jejich HR odděleními, na compliance procesech v oblastech pracovního práva (jak se bezpečně rozloučit se zaměstnanci, jak obstát při kontrole inspektorátem práce atd.).

Máme také specifické know-how v oblasti právně-daňové implementace opčních programu pro klíčové zaměstnance firem, které umožňují majitelům firem, motivovat své klíčové zaměstnance.