Jak nést roli CEO

CEO je v každé společnosti naprosto klíčovou postavou. Tato role, vaše role, vždy určuje, jakým směrem se bude firma ubírat. Být CEO je nejen velmi zodpovědná, ale také poněkud osamělá a náročná funkce. Individuální koučinkový a mentoringový program je navržen tak, aby nové i zkušené lídry vybavil vším, co potřebují k úspěšnému vedení svých týmů a organizací. 

10 měsíců, 10 setkání a 10 tematických okruhů

Během setkání prozkoumáme, co je nezbytné pro úspěšný a efektivní výkon pozice CEO, a to jak co se týče dovedností, tak i psychologických aspektů.

Čím vším se budeme zabývat?

1. Sebepoznání a osobní rozvoj = základem úspěchu je znát sám sebe. Znát své silné stránky a pracovat na svých slabinách. Budovat svoji osobní značku, která vám při vaší cestě pomůže.

2. Emoční inteligence v leadershipu = klíč k efektivnímu řízení týmu. Pomůže zlepšit pracovní vztahy i budovat pozitivní pracovní kulturu.

3. Strategické myšlení a rozhodování = dlouhodobý úspěch firmy. Rozvoj strategického myšlení, efektivní identifikace příležitostí i rizik a přijímání rozhodnutí.

4. Inovace a řízení změny = udržitelný růst a adaptabilita organizace. Metody a techniky pro řízení změn, podpora inovací a překonávání odporu ke změně.

5. Výkonový management a delegování = maximalizace produktivity i spokojenosti. Efektivní stanovení očekávání, hodnocení výkonu týmů i jednotlivců a funkční delegování úkolů.

6. Efektivní komunikace a vyjednávání = budování silných vztahů. Dovednosti v oblasti vyjednávání a komunikace jsou nezbytné pro vedení týmů i řešení konfliktů.

7. Budování a vedení týmů = efektivita a skvělé výsledky. Klíčové aspekty budování týmů jako je výběr lidí, motivující prostředí a rozvoj týmové spolupráce.

8. Motivace a veřejné vystupování = nezbytnost pro inspirativního vůdce. Efektivní (veřejné) vystupování a motivace ostatních. A jak při tom působit přesvědčivě.

9. Zvládání stresu a work-life balance = dlouhodobé udržení vysokého výkonu. Techniky pro zvládání stresu a udržení rovnováhy mezi pracovním a osobním životem.

10. Etika a společenská odpovědnost v leadershipu = pozitivní vliv na lidi ve firmě i na společnost. Význam společenské odpovědnosti, jak firmu vést zodpovědně, udržitelně a s integritou.

Mgr. Daniela Kolomazníková, MBA, MSc

Daniela se více než 20 let věnuje aplikované psychologii ve firmách. Mezi primární zájmy jejích klientů vždy patřilo využití psychologie v prodeji. Proto již u mnoha českých i zahraničních klientů realizovala vzdělávání obchodníků a manažerů obchodu, jehož cílem vždy byla maximalizace obchodních výsledků. Za svoji praxi vyzkoušela desítky postupů a způsobů a sbírá ty, které opravdu fungují. Spojuje individuální osobnost obchodníka s funkčními technikami, a proto se jí daří vytrénovat opravdové mistry v prodeji, nikoliv obchodní roboty.

Komplexní program je navržen tak, aby účastníky vybavil informacemi, znalostmi dovednostmi a poznatky potřebnými k tomu, aby se stali nejen efektivními manažery, ale především inspirativními lídry. 

Skrze individuální mentoring, koučink a zpětnou vazbu na míru se každý CEO naučí, jak tyto dovednosti aplikovat ve svém každodenním profesním životě. To mu umožní růst nejen v kariéře, ale i v osobním životě.

Podrobnosti o akci:

  • datum a čas: individuální pro každého účastníka
  • kapacita pro rok 2024: max 15 osob
  • cena: 6 480 Kč + DPH / měsíc – cena pro členy
  • cena: 9 457 Kč + DPH / měsíc – cena po nečleny