• Po dobu platnosti protiepidemických opatření vyhlášených vládou ČR budou všechna setkání expertních boardů probíhat online. Informace k připojení zasíláme všem členům vždy před konáním jejich boardu.

EB Cassiopeia

Hermitage Hotel Prague Svobodova 1, Praha 2

Pravidelné setkání expertního boardu Cassiopeia.

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.