• Po dobu platnosti protiepidemických opatření vyhlášených vládou ČR budou všechna setkání expertních boardů probíhat online. Informace k připojení zasíláme všem členům vždy před konáním jejich boardu.

HotSeat

Online

Online setkání na 2 hodiny nad jediným tématem, které přináší jeden z Vás. Pořádná dávka informací pro Vás. Mimořádná příležitost […]

Zdarma

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.