Strategie firmy je jako Rubikova kostka

Pokud jí rozumíte vy, máte složenu jednu stranu. Pokud jí rozumí celá firma, máte složenou celou kostku.

Majitelé firem, jednatelé, manažeři často řeší otázky strategie. Jak ji nastavit, jak ji vymyslet, jak na ni vlastně přijít. Chceme mít jasný směr, jasně definovanou cestu k cíli. A při hledání tohoto cíle a cesty k němu procházejí nejrůznějšími fázemi. Od prvotního nadšení k tomu, že si sednou a sepisují strategii do uceleného dokumentu až po hledání cest, jak strategii komunikovat a udělat z ní sdílenou hodnotu firmy. Každý z těchto kroků má svá specifika a úskalí. 

Na počátku stojí sama definice cíle, mise, vize a hodnot. Často se firmy, hlavně ty menší,  nechají nachytat tím, že nadšení majitele stačí a pokud najde ty správné lidi, budou to mít podobně. To ale vůbec nemusí být pravda a často ani nebývá. To, co je v hlavě majitele je nositele myšlenky je podloženo jeho zkušenostmi a životní cestou. Naprosto nepřenositelným souborem zážitků, vlastností a dovedností, které tvoří jeho osobnost. Takže i při tom nejlepším naladění je málo pravděpodobné, že to jeho tým bude mít stejně. Proto je důležité strávit opravdu nezanedbatelné množství času tím, že si autor myšlenky povídá s celým týmem o tom, jaká je mise firmy, jaké vize  má a jaké jsou klíčové hodnoty, které budou řídit jeho kroky a tedy i kroky celé firmy. Soulad v hodnotách je základem k tomu, aby všichni členové týmu byli spokojeni a nadšeni v tom, co dělají. Aby do práce chodili rádi a v pondělí ráno se do ní těšili. I když to celé zní velmi samozřejmě, v praxi je toto jedna z nejvíce zanedbávaných částí nastavování firemní strategie. Současně je nutné se k vizi, hodnotám a strategii vracet. Pravidelně a neustále. Jsme lidé a zapomínáme. Potřebujeme tedy připomínat to, co je důležité, aby se to stalo opravdovou součástí našich životů.

Krok dva – sepsání cesty k vytyčenému cíli. Často majitelé firem neví, odkud začít. Píší si nejrůznější poznámky, do svých notebooků či sešitů. Zaznamenávají důležité myšlenky. To ale není strategie. Strategie je jasný plán, jak se z bodu A dostat do bodu B. Pokud možno tou nejpřímější cestou. A položte si ruku na srdce – dokázali byste vy sami nyní z hlavy říci, jaká je tedy vaše strategie? Pokud ne, je čas sednout a začít psát. Existuje velké množství návodů, manuálů a vzorů, jak sepsat strategii. Nebojte se sbírat inspiraci. Využijte struktury, které již někdo vymyslel. Nejlépe ti, kteří se tvorbou strategií opravdu živí. Jejich vzory bývají poměrně komplexní a pokud se jimi necháte vést, pravděpodobně na nic nezapomenete. No a pak jen začněte převádět vypracovaný plán v život.

Další nedílnou součásti je komunikace strategie. Často si majitelé firem myslí, že je důležité, aby strategii znali hlavně oni. Ano, to je jistě pravda. Ale to samo o sobě nestačí. Lidé jsou mnohem ochotnější pracovat efektivně a s nadšením, pokud vědí proč. A odpovědí na otázku proč je právě strategie. Tím, že ji budete správně komunikovat a neustále lidi vracet na správnou cestu a ke správným hodnotám, posilujete loyalitu jednotlivých lidí a jejich příslušnost k firmě. Každý majitel firmy chce mít samostatné, zodpovědné a zapálené zaměstnance. A právě pokud jsou zaměstnanci součástí firmy i tím, že spoluvytvářejí, znají a komunikují její celkovou strategii, dosáhnete toho, že budou fungovat jako jeden tým. 

Strategii ve firmě by měl rozumět opravdu každý. Ať se jedná o ředitele, manažera, provozního nebo vrátného. Všichni společně tvoří jeden tým a ten je tak silný, jako jeho nejslabší článek. Komunikací a posilováním vnímání strategie posilujete každého jednotlivce a tím i celý tým. Čas takto investovaný se vám bohatě vrátí. 

Napsat komentář

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.