Sociální kapitál, stále nedoceněná hodnota

V rámci našeho seriálu se společně krátce věnujeme třem druhům kapitálu. Už jsme se zmínili o kapitálu ekonomickém a proto je nyní na řadě kapitál sociální. Přestože se o prvním druhu kapitálu veřejně hovoří dnes a denně, ten druhý bývá často opomíjen. A přitom často hraje mnohem výraznější roli. Ekonomický kapitál je mnohem snazší získat, ale také ztratit. S tím sociálním to však tak snadné a rychlé není.

Mezi sociální kapitál patří naše orientace ve společnosti. Naše schopnost pochopit, jak celá společnost funguje, jakou roli v ní hrají jednotlivé skupiny a jednotliví lidé, je limitována mnoha faktory. Jedním z nich je čas, ve kterém sbíráme potřebné informace. Druhým je dostupnost těchto informací. Ty totiž nejsou běžně dostupné a nemůžeme zaskočit do knihovny nebo zabrouzdat na internetu. Informace o fungování společnosti na úrovni jednotlivců nebo menších skupin stále nejčastěji získáváme ústním podáním od těch správných lidí. A to je právě ten problém. Protože znát ty správné lidi a současně je dostatečně motivovat k tomu, aby s námi tento druh informací sdíleli, není žádnou samozřejmostí.

Nezanedbatelnou část sociálního kapitálu a naší schopnosti ho budovat tvoří naše vlastní postavení ve společnosti. To reálné a to vnímané. Což není stejné. Pokud vaše vnímané postavení ve společnosti převyšuje to reálné, máte výhodu a to reálné ho brzy dožene. Pokud je tomu naopak, máte problém a budete muset vyvinout nemalé úsilí, abyste dosáhli změny. Naše postavení ve společnosti mohou začít a často začínají budovat již naši předci. Pokud máte základ od svých předků, gratuluji. Ale ani to není jistota. Stále bude záležet na tom, co budete dělat vy sami.

K tomu, abyste vhodným způsobem budovali svůj sociální kapitál, potřebujete budovat vnímání sebe sama i druhých tím správným způsobem. Doslova. Na budování vnímání sebe sama můžete pracovat vlastní sebereflexí nebo, a to bývá častější, za pomoci někoho zvenčí. Mentora, kouče, kolegy pro diskuze. Na tom, jak vás vnímají druzí, můžete pracovat tím, že se s nimi budete potkávat. Že budete ve společnosti lidí, kteří vás opravdu zajímají a kteří mohou vašemu postavení, a tedy i sociálnímu kapitálu, pomoci. Dříve lidé měli cechy. Příslušnost k danému cechu jasně deklarovala základní druh sociálního kapitálu, kterým daný jedinec disponuje. V současné době se situace změnila. V rámci mastermind skupin se často na toto téma bavíme. Jak dobře mohou nejrůznější mastermindové skupiny, think tanky, sdružení a asociace nahrazovat právě již zmíněné cechy. V každém případě potřebujeme někam patřit. A je jen na vás, zda si vyberete, mezi jaké lidi chcete patřit a zda tím chcete budovat svůj sociální kapitál. Zkuste se na své vazby občas dívat právě perspektivou kapitálu a zamyslet se, jak byste ho mohli navýšit. Uvidíte, že nový úhel pohledu přinese také nové nápady.

Napsat komentář

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.