Kulturní kapitál jako dlouhodobá investice

Už několikrát jsme společně mluvili o kapitálu. Nyní se dostáváme k jeho poslední části, kterou tvoří kapitál kulturní. Vzdělání bývá nejčastěji zmiňováno v souvislosti s našimi dětmi. U této skupiny je nám tak nějak jasné, jak je vzdělání důležité a že bychom mu měli věnovat pozornost. Současná situace toto téma dostává ještě více do popředí. Děti, které už velice dlouhou dobu nenavštěvují školy jsou velmi silným tématem.

Vliv absence školní docházky má několik rovin. Tou první, „měřenou“ a přetřásanou v médiích, je efektivita online výuky. Obecně se uvažuje maximálně o 50% efektivitě v porovnání s klasickým vzděláváním. O tom, jak je tomu doopravdy, můžeme jen spekulovat. Další nezanedbatelnou součástí vzdělání je schopnost sociálních kontaktů. Tuto dovednost nemají současné děti a ani dospělí možnost rozvíjet ani trénovat. Jsme izolovaní a sociální kontakty jsou minimalizovány. S dovedností socializace přichází také další prvky, které nejsou zjevné. Například náš více či méně prožívaný pocit osamocení. Lidé se cítí stále častěji sami. Nepochopení a nepříslušnost ke skupině je tématem, které se v soukromých konverzacích objevuje téměř denně. A přestože online platformy mají souhrnný název “sociální sítě”, se společenskostí a socializací často nemají příliš společného. Naopak, až příliš často přispívají k ještě větší izolovanosti a odtrženosti od vlastní identity. Potřeba vypadat žádoucím dojmem na sociálních sítích vede k vytváření falešné identity, kterou sice na sociálních sítích prezentujeme, ale vnitřně ji nežijeme a oddaluje nás od nás samých. Ani zde není prostor pro rozvíjení sociálních dovedností.

Orientace ve společnosti je další částí, která patří ke kulturnímu kapitálu. Kde ale najít dobrý zdroj informací pro tuto orientaci? Minulost nás nenaučila přílišné selektivitě informací a proto stále ještě hledáme a hledáme. Zkoušíme nejrůznější zdroje a nejspíše právě u tohoto budeme muset setrvat. Neexistuje osvědčený zdroj. Jen kompletace nejrůznějších nástrojů nám poskytne stále jasnější představu. I když samozřejmě můžeme skončit u sokratovského “Vím, že nic nevím”. A možná to tak i bude, ale právě zdravá pochybnost je cestou k poznání.

Současně potřebujeme kolem sebe ty správné lidi, kteří nám rozšiřují obzory a vedou nás k dalším a dalším informacím. K tomu, abychom se s nimi potkali, potřebujeme opustit naši sociální bublinu a hledat nové lidi s novými názory. Lidi, kteří řeší stejné otázky, jako my. Mohou být v nejrůznějších skupinách a také na těch nejneočekávanějších místech. Udělejte si občas revizi své sociální bubliny a uvidíte, jaké lidi kolem sebe máte a zda není čas na čerstvý vítr.

Napsat komentář

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.