Jsou pro nás velmi důležité společně sdílené hodnoty, jejich chápání a chování se v souladu s nimi. Proto všichni členové Expertního Boardu 21 spolu s námi vnímají tento etický kodex jako závazný dokument.

Respekt a přijetí: vzájemně se inspirujeme a sbíráme nejrůznější nápady a myšlenky. Jsme si všichni v boardu rovni a podporujeme atmosféru otevřenosti a přijetí. Soutěživost patří na jiná místa. 

Důvěra: všechny informace z expertního boardu zůstávají součástí boardu a nediskutujeme je mimo něj. 

Čas pro sebe i druhé: jednou měsíčně si vyčleníme dostatek času na setkání – přicházíme včas a neodcházíme dříve.

Promyšlený a efektivní přístup: abychom vždy dokázali jít k věci a mohli společně diskutovat témata opravdu do hloubky, připravujeme si svá témata týden před setkáním a zapisujeme je do sdíleného dokumentu. Díky tomu se i ostatní budou moci předem zamyslet nad naším tématem. Včasným zasláním tématu si každý z členů rezervuje časový blok v úvodní mastermind části, v opačném případě není nad čím diskutovat a člen ztrácí nárok na svůj čas.

Konkrétnost a věcnost: náš host ocení možnost připravit si konkrétní odpovědi, a proto dotazy na hosty připravujeme dopředu, a to nejpozději dva dny před setkáním do sdíleného dokumentu.

Princip reciprocity: před setkáním se aktivně zajímáme o témata ostatních a připravujeme si na ně svůj názor. Aktivně přispíváme do diskuse nad tématy jednotlivých z nás. Díky tomu si nejen odneseme názor ostatních, ale také aktivně přispějeme svým názorem.

Pečujeme o sebe: ne vždy může být názor ostatních komfortní, jsme však otevřeni všem pohledům a respektujeme rozdílné vidění světa. Názory ostatních si zapisujeme a cílenými otázkami se snažíme porozumět názoru druhých. V tuto chvíli nic nesoudíme, nerozporujeme, ale jen přijímáme podněty pro další přemýšlení. Současně ale také máme prostor pojmenovat případné nepohodlí, které prožíváme a tím získáváme prostor se cítit komfortně.

Angažovanost a aktivita: pravidelně se účastníme setkání Expertních boardů. Setkání jsou plánována s předstihem tak, aby nám umožňovala považovat domluvené termíny za závazné. V případě opakované neúčasti na boardech tím člen poškozuje nejen sebe ale celou skupinu.