Nastavte zdravotnické služby ve firemní struktuře tak, aby přinesly benefit zaměstnancům i firmě.

Cílem semináře je ukázat možnosti nastavení a implementace jednotlivých zdravotních služeb v rámci firemní struktury, tak aby přinesly benefit nikoli jen zaměstnancům, ale především firmě. Klíčem úspěchu je pak správná implementace a informovanost na všech úrovních firemní struktury, tak aby bylo dosaženo „cost/benefit poměru“.

Přednášející

Ing. Marcela Němcová, MBA – konzultant v oblasti privátní zdravotní péče, wellbeingu a přeshraniční lékařské péče; zakladatelka a jednatelka HEDVEA HealthCare s.r.o., HEDVEA Trade s.r.o. a HEDVEA Travel s.r.o.; spoluzakladatelka a jednatelka soukromé kliniky H&P MediCare, s.r.o.

Určeno pro: Majitele firem/ TOP management, Business Development, HR, Marketing