Tomáš Kisela

FasterFish s.r.o.

Tomáš je spoluzakladatelem a CEO společnosti FasterFish, která se zabývá rozvojem organizací. Díky práci s firemní kulturou a postoji jednotlivců pomáhá formulovat a naplňovat strategie firem. Otevírá týmům prostor k dosahování synergie s využitím koncepce vektoringu. Zefektivňuje procesy, služby a obecně vnitřní způsob fungování pomocí lean managementu. Více než 15 let se věnuje konzultační činnosti, koučování, firemním transformacím a řízení projektů. 
Králova 279/9, 616 00 Brno-Žabovřesky
Králova 279/9, 616 00 Brno-Žabovřesky

S čím dokážeme pomoci?

FasterFish se zabývá rozvojem organizací, týmů a jednotlivců. Pracujeme prostřednictvím změnových projektů, workshopů a tréninků.

Typická témata jsou: zdravá firemní kultura, týmová spolupráce, kompetence pro spolupráci, leadership, vnitřní fungování týmů, lean pro služby a administrativu, podstata agilního fungování, efektivní rozhodování, formulace strategie, pokročilá pracovní komunikace, procesní řízení.

Jakoukoliv změnu firma potřebuje dosáhnout dokážeme uchopit tak, že v ní lidé rychle najdou svůj smysl, svoje proč. Díky tomu pak dlouhodobě sami chtějí přispívat svými nápady a zapojují se nejlépe, jak dovedou.

Při práci využíváme unikátní synergogickou metodu, která umožňuje lidem v bezpečném prostředí promýšlet užitečnost svých postojů a přehodnocovat je.