Robert Jodlbauer

Österreich Institut Brno

Moravské nám. 690/15, 602 00 Brno
Moravské nám. 690/15, 602 00 Brno

S čím dokážeme pomoci?

Poskytujeme vysokou kvalitu výuky němčiny jak v docházkovém, tak i v online formátu. Interně nastavené mechanismy, jak tuto kvalitu hlídat – zpětnou vazbou od účastníků a také hospitací v hodinách. A stojí za námi centrála v Rakousku.

Nabízíme individuální rozřazení a poradenství před výběrem kurzu němčiny – nejen test, ale především rozhovor s každým zájemcem o kurz němčiny je pro obě strany klíčový.

Österreich Institut Brno byl v roce 2001 založen ministerstvem zahraničí Rakouska za účelem výuky němčiny v zahraničí. Naším posláním jsou tedy kurzy němčiny, především skupinové pro veřejnost, dále pak firemní nebo individuální. Zde náplň kurzu přizpůsobíme požadavkům, mezi nejčastější typy kurzů patří firemní komunikace, konverzace s rodilým mluvčím, němčina pro lékaře nebo zdravotní sestry, němčina pro právníky a němčina pro business.

Naše skupinové kurzy jsou nejen pro dospělé, ale také pro děti 4-6 let, 7-10 a 11-15 let.
Obsah kurzu se u obecné němčiny řídí evropským referenčním rámcem a pevně daným kurikulem kurzů od úrovní A1.1 po C2. Mezi velmi oblíbené patří také kurzy konverzace s rodilým mluvčím, gramatiky a opakovací kurzy. Dále nabízíme jednorázové přípravné kurzy na mezinárodní zkoušky z němčiny ÖSD, jsme také zkušebním centrem těchto zkoušek, zkoušíme 6x ročně úrovně A1-C2.

Nejvíce je u firemní výuky zastoupený formát online, skupinové kurzy pro veřejnost nabízíme docházkově v Brně nebo online kdekoliv. Velikost skupiny v online formátu je max. 8 osob.
S naším kurzem němčiny získá každý přístup do své online třídní knihy, k autentickým textům a poslechům z Rakouska v rámci našich výukových novin Österreich Spiegel, k Spotify playlistům rakouských skupin a individuálnímu poradenství.

Každého zájemce o jakýkoliv formát kurzu nejprve rozřadíme online testem, a především individuálním rozhovorem (osobně nebo online), kde si společně stanovíme cíle kurzu a vybereme vhodnou úroveň i formu kurzu na základě aktuální znalosti němčiny. Osobní setkání a společný výběr kurzu před první návštěvou jsou pro nás prioritou jak u skupinové výuky pro veřejnost, tak i pro firemní nebo individuální výuku.

Hlídáme si také kvalitu výuky jak zpětnou vazbou účastníků, tak interními hospitacemi a dalším vzděláváním vyučujících.