Kristýna Cejnarová

Mumdoo

Bozděchova 758/8, Praha 5, Smíchov
Bozděchova 758/8, Praha 5, Smíchov

S čím dokážeme pomoci?

Propojujeme expertky, které jsou momentálně doma s dětmi a chtějí zužitkovat svou odbornost. Chtějí být s dětmi a zároveň pracovat podle svých časových možností. 

Naše mámy jsou expertkami v marketingu, HR, umí pomoci s řízením projektů, s překlady, mohou pomoci s administrativou.