Jiří Rusňák

Jiří Rusňák

Jiří Rusňák je zkušený designér, stratég a konzultant s více než 17 lety praktických zkušeností z oblasti startupů, inovací a rozvoje podnikání.

Díky hlubokému porozumění potřebám CX/UX a podnikání spoluvytvářel působivá digitální řešení v různých odvětvích. S vrozenou schopností hledat intuitivní a realizovat strategická řešení řešil i složité výzvy.

Zároveň vedle úspěšné organizační transformace posilující udržitelné hodnoty, firemní kulturu, vlastnictví, efektivitu a spolupráci. Jeho styl vedení založený na spolupráci pomohl vybudovat a řídit soudržné multifunkční týmy sledující společný cíl.

S čím dokážu pomoci?

Pomáhám společnostem různých velikostí a vyspělosti po celém světě v rozvoji jejich podnikání jak při testování a návrhu nových produktů, služeb a obchodních modelů, tak při rozvoji interních strategií, taktik, procesů a firemní kultury. Pomocí workshopů a dalších technik usnadňuji a zrychluji rozhodovací a inovační procesy postavené na porozumění a informovaných rozhodnutích. Podporujeme a propojujeme pozitivní hodnoty a kulturu s udržitelným a ziskovým podnikáním opírající se o vibrující a odolnou značku.

Jaké jsou přínosy spolupráce se mnou?

  • Rychlejší a měřitelné ověření životaschopnosti nápadu na trhu.
  • Rychlejší zavádění inovací a inovačních procesů.
  • Budování strategie udržitelného růstu.
  • Kvalitnější rozhodovací procesy.
  • Zvýšená šance na úspěch nové služby/produktu nebo nového obchodního modelu.
  • Zlepšení spolupráce a komunikace mezi zúčastněnými stranami.
  • Posílení důvěry, spolupráce a zapojení zainteresovaných stran. 
  • Budování či posilování bezpečného prostředí.