Jak číst mezi řádky životopisu

Náborem zaměstnanců se zabývá každá firma. Ale jak vybrat ty správné? Obvykle máte k dispozici CV nebo Linkedin profil. Představte si, že byste dokázali právě z těchto podkladů zjistit mnohem více. Na našem workshopu se to naučíte.

Velmi trefná definice říká, že CV je prezentace úspěchů jedince se zamlčením jeho neúspěchů a jak pisatel tak čitatel jsou si tohoto faktu vědomi. Každý z nás sděluje určitou část informací vědomě a určitou nevědomě. Vědomá sdělení mohou být, a také často jsou, upravována. Kandidát prostě ví, co má říci, aby to vyvolalo žádoucí odpověď. To je výhodné. Pro něj. Mnohem méně pro vás, pokud zvažujete, zda ho přijmout.

Naštěstí se naše podvědomí promítá i do tak formálního dokumentu, jako je CV nebo LinkedIn prezentace. Volba slov, jejich seřazení, informace, které se uchazeč rozhodne sdělit a které ne, sociálně očekávané formulace a mnohé další nám při pozorném čtení dokážou napovědět mnohem více. A vaše trénované oko si právě těchto jemných nuancí dokáže povšimnout.

Na workshopu se naučíte

 
 • Jak si definovat klíčová kritéria pro výběr kandidáta.
 • Čeho si v CV všimnout na první pohled.
 • Co hledat, abyste odhalili závažné nedostatky kandidáta.
 • Jak se na základě CV připravit na osobní pohovor.
 • Jaké otázky si formulovat pro hovor, abyste se opravdu dozvěděli, co potřebujete.

Naučit se pracovat s životopisy (CV nebo LI) kandidátů vám může poskytnout velmi mocnou zbraň pro jejich správný výběr.

Pokud chcete z workshopu získat maximum, přineste si CV 3-4 zaměstnanců, které jste nakonec nabrali nebo nenabrali do vaší firmy, abyste dokázali právě na konkrétních lidech identifikovat, čeho si všímat. Získáte 3 hodiny nabité informacemi a praxí.

Lektorka: Daniela Kolomazníková

 
 • Psychologie MUNI & University of Applied Management & Universitá degli studi di Lecce,
 • systemický výcvik, krizový intervent, výcvik v komunikaci a další,
 • více než 20 000 hodin byznys konzultací a více než 15 let praxe v byznys psychologii,
 • vedení, mentoring a koučing majitelů a CEO firem,
 • tvorba firemních strategií, metodik a procesů,
 • zakladatelka Expertního boardu 21.

Termín workshopu: 26.1. od 9.00 do 12.00 hod

Místo: Kongresové centrum, Praha 4

Kapacita: 20 osob

Cena: pro účastníky akce Setkání členů a partnerů Expertního boardu dne 30.11. – ZDARMA

Registrujte se zde: